Forum Forum: depresja, smutek, leczenie, inne ... Strona Główna Forum: depresja, smutek, leczenie, inne ...
Forum: depresja, pomagamy sobie wzajemnie z poszanowaniem, czytamy i odpowiadamy, to nasza mala ostoja, tutaj mozemy pisac co nas boli, smuci, nie jestes juz sam... mamy czat depresja na www.czat.onet.pl on-line, zapraszam stefan=zaak_333 admin...
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

jak zalatwic grupe inwalidzka

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum: depresja, smutek, leczenie, inne ... Strona Główna ->


33 ___ o mnie: zaak_333 w pokoju depresja na czat onet.pl alias tutaj stefan ...pisze o sobie... moj bloog... ...podziel sie swym smutkie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
stefan
administrator, zalozyciel forumDołączył: 03 Gru 2005
Posty: 13024
Przeczytał: 3 tematy

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: okolice warszawy
Płeć: Mezczyzna

PostWysłany: Środa 13:50:03, 15 Wrzesień 2010, Środa , 257     Temat postu: jak zalatwic grupe inwalidzka

...http://www.wzon.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=40&PHPSESSID=6ca440f8566897fd84499a2763c521f9


Jak uzyskać „orzeczenie o niepełnosprawności” ? – informacje praktyczne.

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają trzy rodzaje orzeczeń:
- orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16-go roku życia (orzeczenia te wydawane są na okres nie dłuższy niż do 16-go roku życia),
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia,
- orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które ukończyły 16 rok życia i posiadają jedno z następujących orzeczeń:
1) ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) częściowej niezdolności do pracy,
2) ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
3) ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy we właściwym miejscowo powiatowym zespole do spraw orzekania złożyć wniosek o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim zawierającym opis stanu zdrowia osoby orzekanej (wydanym przez lekarza, pod którego opieką osoba się znajduje) oraz wszelkie dokumenty medyczne mogące mieć wpływ na ustalenie zakresu niepełnosprawności np. aktualne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, ewentualne karty informacyjne z pobytów w szpitalu itp. Należy pamiętać, że zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wydane dla potrzeb Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, nie może być wydane wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Osoba składająca wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie jest zobowiązana do dołączenia zaświadczenia o stanie zdrowia. Nie jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania. Jego rolę w w/w postępowaniu spełnia orzeczenie (nie wypis z orzeczenia) wydane przez organ rentowy.

Postępowanie przed Zespołem orzekającym o niepełnosprawności jest podporządkowane przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego (w sprawach nie uregulowanych Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) co oznacza m.in , że zespół orzekający ma obowiązek rozpatrzenia wniosku w terminie jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

Na posiedzenie składu orzekającego osoby orzekane lub rodzice z dziećmi orzekanymi są zapraszani z 14-dniowym wyprzedzeniem. Podczas posiedzenia, członkowie składu - powołani spośród specjalistów zatrudnionych w Zespole orzekającym - ustalą zgodnie z przepisami prawa oraz standardami medycznymi zakres niepełnosprawności oraz stopień ograniczeń spowodowanych chorobą osoby. Postępowanie orzecznicze opiera się głównie na kryteriach medycznych, z tym, że nacisk położony jest nie na przyczynę , lecz na skutki naruszenia sprawności organizmu osoby orzekanej.

Orzeczenie ostateczne (co do którego upłyną termin do wniesienia odwołania) stanowi podstawę do wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność. Symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany jest na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka . Osoba, która ukończyła 16 lat i uzyskała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w celu uzyskania legitymacji zobowiązana jest do dostarczenia zdjęcia.

Pamiętać należy, że uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół ds. orzekania nie oznacza automatycznego przyznania konkretnych świadczeń, ulg lub uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia takie są przyznawane osobom posiadającym orzeczenie przez różne instytucje np. samorządów lokalnych takie jak ośrodki pomocy społecznej, wydziały komunikacji czy też centra pomocy rodzinie. Zakres tych ulg i świadczeń jest regulowany odrębnymi przepisami prawa.

Warto wiedzieć:
-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności są organami kolegialnymi, które działają poprzez składy orzekające. Postępowanie orzecznicze jest szczegółowo regulowane przez przepisy określające standardy postępowania co ogranicza dowolność interpretacji i wydawanych decyzji.
- Podstawowym aktem prawnym przy orzekaniu o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w której zamieszczono definicję niepełnosprawności dotyczącą osób, które nie ukończyły 16-go roku życia oraz definicje stopni niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia.
- Kryteria orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16-go roku życia (Dz. U. Nr 98, poz. 1071) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).
- Wszystkim wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od wydanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu przysługuje natomiast prawo odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu.
wzor:

wzór nr 1

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności


Nr sprawy: ............................. ................................................................
miejscowość i dataImię i nazwisko ................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego ...................................................... PESEL ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../....
Adres zameldowania (stały, czasowy) .............................................................................................................
Adres pobytu (korespondencyjny) ...................................................................................................................
...................................................................................................... telefon .......................................................

Do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Warszawie

Zwracam się z prośbą o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów:*

 szkolenia,
 odpowiedniego zatrudnienia,
 korzystania z rehabilitacji,
 korzystania z systemu pomocy społecznej,
 konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.
 korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym ze względu
na ograniczenia sprawności ruchowej
 korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (jakich?) ................................
.....................................................................................................................................................................
 uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
 uzyskania prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju)

Uzasadnienie wniosku:

1. sytuacja społeczna: stan cywilny .........................................., stan rodzinny .............................................
zdolność do samodzielnego funkcjonowania:
- wykonywanie czynności samoobsługowych samodzielnie / z pomocą* (właściwe zakreślić)
- prowadzenie gospodarstwa domowego samodzielnie / z pomocą* (właściwe zakreślić)
- poruszanie się w środowisku samodzielnie / z pomocą* (właściwe zakreślić)

2. korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego: niezbędne / wskazane / zbędne* (właściwe zakreślić)
(jakiego?) ...................................................................................................................................................
3. sytuacja zawodowa: wykształcenie ............................................................................................................
zawód ........................................................ obecne zatrudnienie ...............................................................


Oświadczenia:*
1. Pobieram / nie pobieram* świadczenie z ubezpieczenia społecznego: renta / emerytura,*
od kiedy? ....................................................................................................................................................
2. Aktualnie toczy się / nie toczy się* w mojej sprawie postępowanie przed innym organem orzeczniczym, podać jakim ........................................................................................................................
3. Składałem(am) / nie składałem(am)* uprzednio wniosek o ustalenie stopnia niepełnospraw-
ności, jeżeli tak, to kiedy ......................................., z jakim skutkiem ..................................................
.....................................................................................................................................................................
4. Mogę / nie mogę* samodzielnie przybyć na posiedzenie składu orzekającego.
(Jeżeli nie, to należy załączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność wzięcia udziału
w posiedzeniu z powodu długotrwałej lub nie rokującej poprawy choroby).

5. Posiadam ważne orzeczenie ¬ podać jakie .................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
które nie zawiera informacji, będących podstawą do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
6. W razie stwierdzonej przez zespół orzekający konieczności wykonania badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych, uzupełniających złożone zaświadczenie
o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jestem świadomy wymogu ponoszenia ich kosztów we własnym zakresie.

OŚWIADCZAM, ŻE DANE ZAWARTE WE WNIOSKU SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM I JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIDZIALNOŚCI ZA ZEZNANIE NIEPRAWDY LUB ZATAJENIE PRAWDY.

W załączeniu do wniosku przedkładam:
1. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego w ciągu miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
2. Posiadaną dokumentację medyczną,
3. inne dokumenty, podać jakie .....................................................................................................................................................................................
podpis osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego

Dotyczy wniosków składanych za pośrednictwem Instytucji Pomocy Społecznej
Oświadczam, że wyrażam zgodę na złożenie wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności przez ................................................................................................................................


.............................................................. ................................................................
stwierdzenie własnoręcznego podpisu podpis osoby zainteresowanej
przez pracownika socjalnego lub jej przedstawiciela ustawowego

* niepotrzebne skreślić==========================
wzor 2
==========================

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Nr akt …………………………
Imię ……………………………………………………………………………………………..
Nazwisko ………………………………………………………………………………..………
Data urodzenia ………………………….. Miejsce urodzenia …………………………………
Nr Pesel …………………………
Nr i seria dowodu osobistego / nr legitymacji szkolnej ………………………………………...
Adres zamieszkania ………………………………. Miejscowość …………………………….
/ Kod pocztowy /
Ulica ……………………………………… nr domu ………… nr mieszkania ……………….
Gmina ………………………………………… Powiat ………………………………………..
Nr telefonu ……………………………………


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w
……………………………………..


Zwracam się z prośbą o wydanie mi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów:

Właściwe zaznaczyć znakiem x


odpowiedniego zatrudnienia,

szkolenia,


uczestnictwa w terapii zajęciowej,

konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,

zasiłku stałego,

uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,korzystania z karty parkingowej,

korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,

inne.


Uzasadnienie wniosku:

1. Sytuacja społeczna
a/ stan cywilny …………………….. b/ stan rodzinny ……………………………..

2. Zdolność do samodzielnego funkcjonowania ** samodzielnie z pomocą
a/ wykonywanie czynności samoobsługowych
b/ prowadzenie gospodarstwa domowego
c/ poruszanie się w środowisku

3. Korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…

4. Sytuacja zawodowa /w przypadku uczniów wpisać nazwę szkoły, kierunek oraz klasę/:
a/ wykształcenie …………………………….. b/ zawód ………………………………..
c/ obecne zatrudnienie – miejsce pracy / rodzaj szkoły / …………………………………...

5. Posiadam ważne do ……………………… orzeczenie o stopniu niepełnosprawności / nie posiadam *

6. MOGĘ /NIE MOGĘ przybyć na posiedzenie składu / uzasadnienie …………………………………………………………………………………………...Oświadczam, że:

1. Pobieram* / nie pobieram*/ świadczenia z ubezpieczenia społecznego – jaki, np.: emerytura, zasiłek pielęgnacyjny, renta socjalna itp…………………………
od kiedy?.............................................................. .
2. Aktualnie nie toczy się* / toczy się*/ w mojej sprawie postępowanie przed innym organem orzeczniczym, podać jakim …………………………………………………...
3. Oświadczam, że składałem* / nie składałem*/ uprzednio wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, w celu przyznania grupy inwalidzkiej, orzeczenia niezdolności do pracy:
Jeżeli tak, to kiedy ……………………………… gdzie ……………………………….
Nr akt ………………………………. I z jakim skutkiem ……………………………...
4. Mogę* /nie mogę*/ przybyć na posiedzenie składu orzekającego.
Jeżeli nie , to należy załączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu z powodu obłożnej i długotrwałej choroby.
5. Posiadam ważne orzeczenie – podać jakie ………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….
6. W razie stwierdzonej przez zespól orzekający konieczności wykonania badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych, uzupełniających złożone zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jestem świadomy wymogu ponoszenia ich kosztów we własnym zakresie.


OŚWIADCZAM, ŻE DANE ZAWARTE WE WNIOSKU SA ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM I JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZEZNANIE NIEPRAWDY LUB ZATAJENIE PRAWDY.


W załączeniu przedkładam:
1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego, w ciągu miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
2. Inna dokumentacja medyczna /np. wypisy ze szpitala, badania specjalistyczne, konsultacje/.
3. Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia KiZ, KRUS o przyznanej grupie inwalidzkiej, orzeczenia Zespołu /wszystkie/.
4. Inne dokumenty /jakie/ ………………………………………………………………*niepotrzebne skreślić
**właściwe zaznaczyć znakiem X……………………………………
/podpis wnioskodawcy/
=================================
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wzor :wzór 02............................................... ..................................................
stempel zakładu opieki zdrowotnej miejscowość i data
lub praktyki lekarskiejZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
wydane dla potrzeb
Zespołu do Spraw Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawnościorzeczenie pierwszorazowe orzeczenie powtórne*

Imię i nazwisko .............................................................................................................................................
Data urodzenia ..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego / paszportu ........................................... PESEL ............................................

1. Rozpoznanie choroby zasadniczej
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Przebieg schorzenia podstawowego – początek (ustalony na podstawie jakiej dokumentacji); stopień
uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego; stadium zaawansowania choroby
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. Uszkodzenia innych narządów i układów, choroby współistniejące
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Zastosowane leczenie i rehabilitacja – rodzaje, czas trwania, pobyty w szpitalu, sanatorium
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

5. Ocena wyników leczenia, rokowania, (możliwość poprawy), dalsze leczenie i rehabilitacja
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
6. Używane zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny; ewentualne potrzeby w tym zakresie
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. Wykaz dokonanych badań dodatkowych, potwierdzających rozpoznanie (w załączeniu)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
8. Wykaz istotnych konsultacji specjalistycznych, załączonych do zaświadczenia
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Od kiedy pacjent pozostaje pod opieką lekarza wystawiającego zaświadczenie? (data)
........................................................................................................................................................................
Od kiedy pacjent posiada dokumentację medyczną? (data) .........................................................................

Czy lekarz wystawiający zaświadczenie ma pełny wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta
TAK / NIE*

W/w Pan(i) wymaga / nie wymaga* opieki osoby drugiej ze względu na niemożność samodzielnej egzystencji.

W/w Pan(i) jest trwale niezdolny(a) do odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności TAK / NIE*

U w/w Pana(i) nastąpiło / nie nastąpiło* istotne pogorszenie stanu zdrowia w okresie od ostatniego badania dla celów orzeczniczych.


+
..................................................
stempel i podpis lekarza
wystawiającego zaświadczenieAdnotacja zakładu pracy chronionej

Zakład pracy chronionej przejmuje odpowiedzialność za uzupełnienie koniecznej do oceny stanu zdrowia orzekanego dokumentacji medycznej.................................................. ..................................................
pieczątka zakładu pracy chronionej stempel i podpis lekarza
wystawiającego zaświadczenie


* niepotrzebne skreślić


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez stefan dnia Środa 13:52:13, 15 Wrzesień 2010, Środa , 257 , w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum: depresja, smutek, leczenie, inne ... Strona Główna ->


33 ___ o mnie: zaak_333 w pokoju depresja na czat onet.pl alias tutaj stefan ...pisze o sobie... moj bloog... ...podziel sie swym smutkie
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin